La llibreta de la forquilla

Col·laborem amb

Som membres de

El Món sempre tindrà significat per a un nen que ha estat en contacte amb la natura desde petit.

K. Lorenz (1982)