2023

Inscripció Casal d'Estiu

Formulari d'inscripció

  Activitats i torns


  Qüestionari mèdic  Autoritzacions

  El Xup-Xup Ecològic SCCL amb domicili al C/ Aribau 253 entresòl 3a, 08021 de Barcelona amb correu de contacte info@laforquillaecologica. cat com a responsable de les dades facilitades, li informe que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’Abril de 2016 (GPDR) i la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat de gestionar la inscripció del casal i desenvolupament de l’activitat així com per gestioar tot allò que se’ns derivi d’aquesta inscripció, sent la base que legitima, d’aquest tractament, la nostra relació contractual. Les dades que se sol·liciten en aquest full d’inscripció son necessàries per poder formalitzar i tramitar la seva inscripció. EN cas que no les faciliti, no se li podran efectuar els serveis.

  Addicionalment, El Xup-Xup Ecològic SCCL sol·licita el seu consentiment per:

  Autoritzacions recollida de l’infant

  autoritzo a recollir al meu fill/a a la sortida del Casal d’Estiu Pau Casals d’Horta a:


  Autoritzacions sortida autònoma

  a sortir sol del Casal d’Estiu Pau Casals d’Horta.

  Autorització sortides
  Col·laborem amb

  Som membres de

  El que és important és aprendre amb sentit, no perquè toca, no perquè està el llibre, sino aprendre tot allò que és útil per a la vida, allò que és útil per interpretar el que passa fora de les aules.

  Fernando Hernández (2014)