Educació

Pretenem una educació oberta, flexible i participativa.

Tot infant s'ha de sentir útil, però sobretot ha de saber que hi ha accions de la vida diària que ha de fer tot sol, perquè pot, i perquè està aprenent que cal ser responsable de les coses que un mateix fa servir. Aquestes accions, com parar i desparar taula o tenir cura de la seva higiene, no només capaciten els infants a ser més autònoms, sino que també els ajuden a créixer en la seva autoestima.

Metodologia de treball

Presentem el nostre projecte a les escoles i ens adaptem a les necessitats del centre. Escoltem les vostres inquietuds i valorem una línia de treball conjunta.

En una segona fase ens agrada conèixer l’equip humà de treballadors/es del centre; tant el personal de cuina com el monitoratge.

Mirem que els processos d’adaptació siguin per gaudir de les noves experiències que volem transmetre a les persones que porten el nostre projecte d’espai migdia.

Espai migdia

Per nosaltres definir l’espai migdia ha de partir del Projecte Educatiu de Centre (PEC); és a dir, hauria de formar-ne part.

Considerem un espai/temps important, que forma part de l’educació integral dels infants tant des del punt de vista social com emocional, on cal tenir cura que els nens/es siguin feliços, ja que és indispensable per a la seva salut.

És un espai social on compartir moment asseguts al voltant de la taula.

Un espai d’aprenentatge on treballem l’autogestió, ens servim nosaltres mateixos i regulem la nostra gana. Un espai saludable on poder treballar la importància de l’educació en la sostenibilitat.

L’equip d’educadors és l’eix principal del treball educatiu que es realitza durant l’estona del migdia. Sota la supervisió de l’escola i la Forquilla Ecològica Cooperativa, els educadors són els responsables de la planificació i dinamització del menjador escolar.

Nena parant taula
Nen agafant menjar
Nena netejant

Plantejament educatiu

En el nostre menjador treballem:

L’autonomia i l’autoregulació

Els infants coneixen poc a poc el seu cos i detecten la necessitat d’alimentar-se. Acompanyem aquest procés respectant la decisió de l’infant; no obliguem a menjar però sí tenim uns mínims marcats per assegurar el seu benestar. Tanmateix aprenent a menjar de tot.

Parem i desparem taula

Des de ben petis els ensenyem a responsabilitzar-se sobre les tasques associades als àpats: parar i desparar taula, omplir gerres, netejar la taula. Proposem aquestes tasques per grups o torns que poden compartir amb companys/es de diferents edats de manera que uns aprenen dels altres.

El soroll al menjador

És un dels problemes ambientals més comuns dels menjadors escolars. Podem parar taula amb tovalles o hules que esmorteeixen el soroll dels estris (plats, gots, coberts, etc.). O utilitzar mètodes com el semàfor i triar encarregats que facin un seguiment i control, instal·lar un sonòmetre, etc.

Prevenció i gestió dels residus

Intentar generar el mínim de residus possibles. Proporcionem contenidors transparents per conscienciar i visualitzar la quantitat d’excedent de menjar que es genera al menjador i busquem espais on ubicar-los. Sempre que sigui possible, reutilitzem els residus generats per fer-ne el compost i utilitzar-lo a l’hort de l’espai migdia. També reciclem els envasos de plàstic com el iogurt o altres (per construir jocs, fer manualitats, etc.).

Propostes de temps de lleure

A la Forquilla Ecològica Cooperativa ens encarreguem d’organitzar activitats suggerents, organitzades per edats i que desenvolupen els temes centrals: alimentació sana, justa i solidària i alimentació sostenible. A part, programem activitats d’expressió, esportives, lúdiques i tot tipus de tallers.

Els infants de 3 anys i aquells/es que vulguin, tenen l’opció d’anar a dormir o descansar.

Proposem activitats on tractem aspectes com els sentits i el plaer, la salut i el benestar, la relació, l’intercanvi, relacionats tots ells, amb el medi ambient, etc.

Paper de les famílies dins l’espai migdia

Les famílies poden fer ús de l’espai migdia per acompanyar als vostres fills i filles.

La nostra estratègia principal és trobar la vostra complicitat i consolidar els espais per a les famílies:

  • Activitats on hi ha un espai per als infants: fer una xerrada acompanyada d’un taller infantil i posteriorment, menjar conjuntament el què han fet els infants, mentre expliquen el contingut, no només els ingredients, sinó el com i el perquè.
  • Activitats de caps de setmana i d’interès general; diada de la pau, sessió de cuines del món, on totes les famílies portin un plat de la seva cultura.
  • Proposar portes obertes al menjador on totes la famílies estiguin convidades.
  • Oferir berenars en directe.
  • Organitzar jornades trimestrals on els infants presentin com ha anat el menjador, què han fet, què han menjat, què els ha agradat i què no.
  • Buscar ocasions en què tradicionalment es cuina en família: panellets, la mona, els aniversaris i proposar aliments de proximitat i locals, de comerç just.

Col·laborem amb

Som membres de

Mentre l'adult juga per divertir-se, l'infant juga per jugar.

F. Tonucci (2009)