Canal intern de l’informant

XUP XUP ECOLOGIC SCCL (en endavant XUP XUP) ha implementat un canal intern de comunicacions per a totes aquelles persones que vulguin comunicar o denunciar qualsevol fet que hagi pogut vulnerar l’àmbit d’aplicació material de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, extensible a àmbits de la responsabilitat penal de les societats.

Vostè, pot activar el formulari obrint el següent enllaç [Formulari Canal Intern], sobre això és d’interès establir que a la capçalera del formulari intern trobés un índex organitzat d’enllaços d’interès associats a la llei i funcionament del canal. Per aquest motiu s’aconsella, que abans de fer una comunicació o establir una denúncia, llegeixi els enllaços informatius establerts per a tal efecte.

Un cop complimenti correctament el formulari, i procedeixi al seu enviament, rebrà un”codi/localitzador” per poder fer un seguiment de l’estat de la comunicació. Per favor, guardi el localitzador per poder consultar en tot moment l’estat i resolució de la comunicació a través del següent enllaç [accés gestió denúncia].

Si vostè tingués alguna problemàtica amb l’accés o l’emplenament del formulari pot posar-se en contacte a través del següent correu electrònic soporte@qualitylegalservice.com per poder atendre o buscar una solució de compromís, dins de la legalitat, amb l’objecte que vostè pugui realitzar la comunicació (identificant-se o de forma anònima).

De manera addicional, la Llei estableix la creació d’un canal extern d’informació i el nomenament d’una Autoritat Independent de Protecció de l’Informant. Tota persona física podrà informar davant l’esmentada Autoritat, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, en el cas de XUP XUP aplicarà, com a organisme competent, l’“Oficina Antrifau de Catalunya”.

Col·laborem amb

Som membres de

El Món sempre tindrà significat per a un nen que ha estat en contacte amb la natura desde petit.

K. Lorenz (1982)